مرتضی احمدی

بیوگرافی

مدرک کارشناسی مهندسی سخت افزار دانشگاه شاهد / برگزاری دوره های متعدد TTC (تربیت مدرس) / تاسیس و مدیریت شعب مختلف آموزشگاه زبان به مدت 10 سال / طراحی و برگزاری دوره های مختلف زبان انگلیسی به شیوه های مختلف به مدت 14 سال

استاد دوره

مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۲۰+ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۵ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۲۰+ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۴ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان