دوره های آکادمی زبان طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

آموزش عبری >
۳۹ ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۳ درس
۳۹ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۳۳ ساعت
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۱۱ درس
۳۳ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۴۰ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۱۴ درس
۴۰ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آموزش عبری >
۳۲ ساعت
ظرفیت تکمیل
پیشرفته
۱۱ درس
۳۲ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آفلاین >
۲۰+ ساعت
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۲۰ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۹۰ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
مقدمه، زبان عبری زبان‌شناسان، زبان‌های مختلف را بر اساس ویژگی‌های مشترک آن‌ها در آوایش، ساختار کلمات، دستور زبان و… به گروه‌های گوناگونی تقسیم کرده...
مبتدی
۶۷ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۳ درس
+ لیست علاقه
بزودی...
مبتدی
۷ درس
+ لیست علاقه
بزودی...
مبتدی
۱۴ درس
۴۰ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل