دوره های آکادمی زبان طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

آموزش عبری >
۳۳ ساعت
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۱۱ درس
۳۳ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۳۹ ساعت
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۳ درس
۳۹ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۳۳ ساعت
اتمام ظرفیت
پیشرفته
۱۱ درس
۳۳ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش عبری >
۳۹ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۴ درس
۳۹ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش عبری >
۳۳ ساعت
اتمام ظرفیت
پیشرفته
۱۱ درس
۳۳ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش عبری >
۴۰ ساعت
اتمام‌ ظرفیت
مبتدی
۱۴ درس
۴۰ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام‌ ظرفیت
آموزش عبری >
۳۲ ساعت
اتمام ظرفیت
پیشرفته
۱۱ درس
۳۲ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آفلاین >
۲۰+ ساعت
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۱۹ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۹۲ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
مقدمه، زبان عبری زبان‌شناسان، زبان‌های مختلف را بر اساس ویژگی‌های مشترک آن‌ها در آوایش، ساختار کلمات، دستور زبان و… به گروه‌های گوناگونی تقسیم کرده...
مبتدی
۸۰ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
مقدمه، زبان عبری زبان‌شناسان، زبان‌های مختلف را بر اساس ویژگی‌های مشترک آن‌ها در آوایش، ساختار کلمات، دستور زبان و… به گروه‌های گوناگونی تقسیم کرده...
مبتدی
۶۸ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۴ درس
+ لیست علاقه
بزودی...
مبتدی
۲۲ درس
+ لیست علاقه
بزودی...
مبتدی
۱۵ درس
+ لیست علاقه
بزودی...
مبتدی
۱۴ درس
۴۰ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۵ درس
+ لیست علاقه
بزودی...