دوره های آکادمی زبان طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

آموزش عبری >
۲۰+ ساعت
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۱۷ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
عربی >
۴۵۰,۰۰۰تومان ۲۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۷ درس
+ لیست علاقه
۴۵۰,۰۰۰تومان ۲۵۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۶۹۰,۰۰۰تومان
۹۰ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۶۹۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مقدمه، زبان عبری زبان‌شناسان، زبان‌های مختلف را بر اساس ویژگی‌های مشترک آن‌ها در آوایش، ساختار کلمات، دستور زبان و… به گروه‌های گوناگونی تقسیم کرده...
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
اسپانیولی >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۷ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان