دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

جلسات دوره آموزش زبان انگلیسی ترم دو - درس پنجم، جلسه 6

کلاس مجازی: مرور مبحث Articles: a/an/some/the و حل تمرین

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

جلسات دوره آموزش زبان انگلیسی ترم دو - درس پنجم، جلسه 5 تمرین پنجم
تکمیل شده
جلسات دوره آموزش زبان انگلیسی ترم دو - درس پنجم، جلسه 7 قوانین جمع بستن (Pluralization Rules)