دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

جلسات دوره آموزش زبان انگلیسی ترم دو - درس چهارم، جلسه 5

تمرین دوم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

جلسات دوره آموزش زبان انگلیسی ترم دو - درس چهارم، جلسه 4 وجود داشتن (There is / There are)
تکمیل شده
جلسات دوره آموزش زبان انگلیسی ترم دو - درس چهارم، جلسه 6 توصیف تصویر (Picture Description)