اساتید طلوع حق

بیوگرافی

مجموعه‌ای از اساتید جوان و با تجربه که سال‌ها سابقه تدریس در حوزه آموزش زبان‌های خارجه را دارا می باشند به همت موسسه طلوع حق دور هم جمع شده‌‌اند تا دانش خود را در این دوره‌های آموزشی در اختیار زبان آموزان قرار دهند و موجب پیشرفت و تعالی آن‌ها شوند.

استاد دوره

مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت