طلوع حق

استاد دوره

آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مقدمه، زبان عبری زبان‌شناسان، زبان‌های مختلف را بر اساس ویژگی‌های مشترک آن‌ها در آوایش، ساختار کلمات، دستور زبان و… به گروه‌های گوناگونی تقسیم کرده...
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۷ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان