دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

יחידה 1، جلسه 7

ضمایر فاعلی۱

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

יחידה 1، جلسه 6 تمرین ۲
تکمیل شده
יחידה 1، جلسه 8 ساخت جمله