دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 25

تمرین دهم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 24 ظَواهِرُ صوتيةٌ (ة – ت)
تکمیل شده
الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 26 نکات پایانی ترم یک آموزش زبان عربی