دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 23

تمرین نهم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 22 ظَواهِرُ صوتيةٌ (ث – ذ)
تکمیل شده
الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 24 ظَواهِرُ صوتيةٌ (ة – ت)