دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 32

تمرین چهاردهم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 31 ظَواهِرُ صوتيةٌ (س – ص)
تکمیل شده
الدَّرسُ الرابع: الدراسة، تکلیف - جلسه 33 ارسال تمارین درس چهارم آموزش زبان عربی