بخش‌های دوره

قبل از شروع ...، جلسه 1

مقدمات آموزش زبان عربی

در اولین جلسه از آموزش زبان عربی، به اهمیت، جایگاه و ضرورت یادگیری این زبان در دنیای امروزی می‌پردازیم.