دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، تکلیف - جلسه 27

ارسال تمارین درس پنجم آموزش زبان عربی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 26 نکات پایانی ترم یک آموزش زبان عربی
برنامه‌های تکمیلی ترم 1 آموزش زبان عربی، تکلیف - جلسه 1 نظرسنجی دوره