دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، تکلیف - جلسه 12

ارسال تمارین درس سوم آموزش زبان عربی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 11 تمرین پنجم
الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 1 القواعد: المعرفة والنکرة