دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 6

تمرین سوم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 5 تعابیر الحوار و أدوات الاستفهام
تکمیل شده
الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 7 الدُوَل والعَواصِم