دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الأوَّل: الحروف العربية ومخارجها، تکلیف - جلسه 10

ارسال تمارین درس اول آموزش زبان عربی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الأوَّل: الحروف العربية ومخارجها، جلسه 9 تمرین چهارم
الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 1 حوار الدّرس الثاني