دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الأوَّل: الحروف العربية ومخارجها، جلسه 3

تمرین اول

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الأوَّل: الحروف العربية ومخارجها، جلسه 2 تلفظ صحیح حروف ذ، ث، و، غ، ق، ع
تکمیل شده
الدَّرسُ الأوَّل: الحروف العربية ومخارجها، جلسه 4 تلفظ صحیح حروف ح، ص، ض، ط، ظ