دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 22

ظَواهِرُ صوتيةٌ (ث – ذ)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 21 تمرین هشتم
تکمیل شده
الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 23 تمرین نهم