دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 6

بررسی چند ترکیب

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 5 تمرین دوم
تکمیل شده
الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 7 اعداد 3 تا 10