دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 1

المفردات

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، تکلیف - جلسه 33 ارسال تمارین درس چهارم آموزش زبان عربی
تکمیل شده
الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 2 تمرین اول