دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 1

مقدمه و واژگان

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، تکلیف - جلسه 11 ارسال تمارین درس دوم آموزش زبان عربی
تکمیل شده
الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 2 تمرین اول