دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الأوَّل: الحروف العربية ومخارجها، جلسه 2

تلفظ صحیح حروف ذ، ث، و، غ، ق، ع

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الأوَّل: الحروف العربية ومخارجها، جلسه 1 تلفظ صحیح حروف عربی
تکمیل شده
الدَّرسُ الأوَّل: الحروف العربية ومخارجها، جلسه 3 تمرین اول